ISBN utvides fra ti til tretten siffer

Fordi International Standard Book Number, kjent som ISBN har blitt en langt større suksess enn man kanskje forestilte seg da det ble innført på begynnelsen av 70-tallet, er en del land tildelt for små nummerserier og det er behov for å utvide nummerserien.

Oppbygging av ISBN

ISBN består av en språk-/landkode + forlagskode + løpenummer + et kontrollsiffer.
ISBN 82-02-22082-3 er altså sammensatt av 82 som er landkoden for Norge, 02 som Cappelens forlagsnummer, 22082 som er bokens løpenummer og til slutt 3 som er kontrollsiffer som er kalkulert på basis av de 9 første sifrene.

Bøker med ISBN er også definert som et eget land kalt ”Bookland” innen European Article Number systemet vi kjenner som EAN. For å få til dette har man hatt et fast prefiks foran ISBN. Prefiks for ”Bookland” er 978. EAN 9788202220822 er altså 978 + de ni første siffer av ISBN etterfulgt av et kontrollsiffer. Det er svært viktig å vite at kontrollsifferet for ISBN med ti siffer er et annet enn for EAN.

Fra og med 1. januar 2007 er det tisifrede ISBN slik vi kjenner det ikke lenger gyldig. Årsaken til dette er at det innføres et ekstra prefiks 979 i ”Bookland”. Etter 1. januar 2007 kan man altså ikke lenger ut fra et tisifret ISBN vite om det er 978 eller 979 som skal foran. For å unngå den forvirringen som da kan oppstå er det fra International Standardization Organization (ISO) bestemt at alle bøker kun skal kunne bruke trettensifrede ISBN etter denne dato. I overgangsperioden vil de to numrene holdes skilt ved å kalle dem hhv. ISBN-10 og ISBN-13.

ISBN-13 blir altså det samme nummer som EAN, men skal skrives med bindestreker på samme måte som for det tisifrede ISBN: 978-82-02-22082-2. Forskjellen på ISBN-13 og EAN er altså kun at bindestrekene er lagt inn for å lette litt på leseligheten.

Dette høres kanskje ut som et veldig omfattende arbeide, men heldigvis kan datamaskiner lett regne om fra ISBN-10 til ISBN-13 og fra ISBN-13 til ISBN-10. Det er laget rutiner for å legge inn bindestrekene på riktig plass mht. språk/land og forlagskoder.

Det er anbefalt at man trykker både ISBN-10 og ISBN-13 alle steder det er relevant i perioden 2005 til 2007. Strekkoden og EAN blir som i dag med ISBN-10 over.

ISBN-13 978-82-02-22082-2
ISBN-10 82-02-22082-3

Etter 1. januar 2007 skal kun ISBN-13 brukes og går da tilbake til å hete ISBN. Strekkoden og EAN skal brukes som i dag, men da med trettensifret ISBN over.

Innen 1. januar 2007 må alle systemer, elektroniske som manuelle, være tilpasset ISBN-13.

Links

Peter Hausken


Telefon: - 916 71 711
Privat: 22 49 31 19
Oslo
Norge / Norway

Peter@hausken.com