Slekt

Litt om tidligere generasjoner.....

Min far har samlet og digitalisert en god del stoff om slekten. Han har god oversikt over gjøren og laden av min forfedre og formødre.

Ingeborg Leas kladdebok


Ingeborg og Karl Lea

Min oldemor skrev en oppsummering på sine siste år som sammenfattet hennes og hennes familie og slekts liv slik hun husket det og kjente det. Den ble funnet nedtegnet i en kladdebok slik man brukte på skolen. Hun hadde på forsiden fylt ut feltene med Skole: livets, Klasse: siste.

Ingeborg Leas kladdebok er godt skrevet og fortjener å bli offentliggjort på Internett.

Blant min farmors papirer fantes også andre små skrivelser som det er plass til på nettet og som dermed kanskje ikke går tapt for ettertiden.

Om Karl Leas slekt fra kladdeboken
Nekrolog over Ole Refsnes
Tale til Ingeborg Lea på hennes 70 års dag
Den gamle haven - erindringer fra Tjølling prestegård

 

 

 

 

 

 

 

 

Links

Peter Hausken


Telefon: 916 71 711
Privat: 22 49 39 26


Oslo
Norge / Norway

Peter@hausken.com