C.V. Peter Hausken

Personalia

Født desember 1959
Gift med Helga Hjorth, 2 barn
Adresse: Huldreveien 4 D, 0781 Oslo
Telefon: 22 49 39 26

Utdannelse


Yrkeserfaring

Links

Peter Hausken


Telefon: 916 71 711
Privat: 22 49 39 26


Oslo
Norge / Norway

Peter@hausken.com